Terug
Regionieuws

Wegenis- en rioleringswerken in de Welvaartstraat, deel Oude Gentbaan en Roklijf starten in najaar

21 mei 2024 12:44
Wegenis- en rioleringswerken in de Welvaartstraat, deel Oude Gentbaan en Roklijf starten in najaar
Wegenis- en rioleringswerken in de Welvaartstraat, deel Oude Gentbaan en Roklijf starten in najaar

De aanvang van de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Welvaartstraat, Roklijf, deel Oude Gentbaan worden voorzien in oktober 2024.

De stadsdiensten verwachten eerstdaags de goedkeuring van het Provinciebestuur over de omgevingsvergunning. De vergunning heeft betrekking op de volledige herinrichting van de infrastructuurvoorzieningen langs de vernoemde straten en pleinen. Pas na ontvangst van deze beslissing kan de stad overgaan tot het toekennen van de opdracht.

Jean Jacques De Gucht (Open Vld) , schepen Openbare werken: “De werken omvatten de heraanleg van de wegenis en het rioleringsstelsel met als doel de sanering van het gemengd rioleringsstelsel door aanleg van een gescheiden stelsel, het realiseren van duurzame infiltratie- en buffervoorzieningen, het verhogen van de verkeersveiligheid, een veilige schoolomgeving, een betere waterhuishouding en het garanderen van een vlotte en veilige bereikbaarheid”. Tevens zal omgeving van Roklijf en Sinte-Annakerk worden heraangeld met aandacht voor meer parkeergelegenheid en meer groen op het plein. Tevens zullen er ook na heraanleg shop and go plaatsen worden voorzien aan de handelszaken.”

Een informatievergadering voor de buurbewoners wordt voorzien in de loop van september, tijdens deze vergadering zal de fasering van de werken worden besproken met de aannemer en de toezichters van de stad. De werken zelf zullen dan in oktober 2024 aanvangen.

Tijdens de werken worden bijkomende parkeermogelijkheden voorzien in de Caesar Haeltermanstraat (grasplein zal worden voorzien van rijplaten) en in Roklijf.

Foto (if)

Bron Gazet Ajoin