Terug
Regionieuws

Groen dringt aan op ambitieus waterplan voor Aalst om overstromingen en droogte te voorkomen.

18 november 2023 09:39
Groen dringt aan op ambitieus waterplan voor Aalst om overstromingen en droogte te voorkomen.
Groen dringt aan op ambitieus waterplan voor Aalst om overstromingen en droogte te voorkomen.

De oppositiepartij Groen dringt aan op een ambitieus waterplan voor Aalst om zowel overstromingen als droogteproblemen in de toekomst te voorkomen. De Denderregio, waartoe Aalst behoort, is kwetsbaar voor overstromingen. Groen stelt dat een toekomstgericht plan met investeringen veel kosteneffectiever is dan het betalen van schade, zoals eerder gebeurde in de Vester Vallei. De recente overstromingen in de Westhoek benadrukken de urgentie. Lander Wantens van Groen wijst op eerdere waterschade in Nieuwerkerken en kwetsbare wijken in Hofstade en Gijzegem. Studies tonen aan dat Aalst miljoenen aan potentiële schade kan lijden. Wantens dringt aan op de spoedige opmaak van een hemelwater- en droogteplan voor Aalst, dat verder moet gaan dan de verplichte normen. Het plan moet een uitgebreide toekomstvisie bieden, rekening houdend met klimaat- en landbouwbeleid. Groen pleit voor extra maatregelen tijdens deze legislatuur, zoals het voorkomen van verharding en bebouwing langs waterlopen, bevordering van waterbuffering in bovenstroomse gebieden en het stimuleren van infiltratie om te helpen bij droogteperiodes.

Foto ©Swirko

Bron Gazet Ajoin